Wie zijn wij?

Zelfregiecentrum Nijmegen is een samenwerkingsverband van vijf Nijmeegse belangenorganisaties:

  • WIG: voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • De Kentering: voor mensen met een psychische beperking
  • Onderling Sterk Nijmegen: voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
  • Trias Nijmegen: voor (zeer) moeilijk lerenden vanaf 18 jaar
  • BWN: voor alle mensen met een beperking.

We blijven voorlopig als aparte organisaties bestaan, maar we presenteren ons onder de gezamenlijke noemer ‘Zelfregiecentrum Nijmegen’. Daarbij werken we vanaf twee locaties.

Voor wie zijn we er?

Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dit heeft te maken met de achtergrond van de deelnemers van het ZRC.

Maar we vatten ‘beperking’ wel in de ruimste zin op. We sluiten ons aan bij de formulering die Zelfregiecentrum Venlo gebruikt:

‘Wij ondersteunen mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je ziek bent geworden, een tijd in behandeling bent geweest, veel tegenslagen hebt gehad, steeds tegen dezelfde negatieve situaties aanloopt, veel denkt maar moeite hebt met doen, het gevoel hebt er alleen voor te staan, je niet gehoord of gezien voelt, minder energie hebt dan je zou willen, moeite hebt met voor jezelf opkomen of allerlei andere redenen.’

Voel je je aangesproken door een van bovenstaande omschrijvingen? Wie weet kan het Zelfregiecentrum dan wat voor jou betekenen. Neem gerust contact met ons op! We zijn telefonisch bereikbaar op 024 - 75 111 20. Of stuur een e-mail naar info@zrcn.nl.

-A A +A