Vrijwilliger bij het Zelfregiecentrum Nijmegen

Vrijwilligerswerk en stages

Vrijwilligers

Binnen het Zelfregiecentrum Nijmegen is regelmatig plaats voor vrijwilligers. Het gaat om specifieke functies en/of taken. Onder aan deze pagina staat een overzicht van de actuele vacatures.

Stageplaatsen

Ook voor stagiair(e)s zijn er interessante mogelijkheden. Onder aan deze pagina komt binnenkort een overzicht van het aanbod van stageplaatsen bij het Zelfregiecentrum. Voorlopig kun je voor nadere informatie over stages én over vrijwilligerswerk contact opnemen met Caroline Spoelstra, tel. 024 - 75 111 20 of per e-mail: c.spoelstra@zrcn.nl

Geen dagbesteding

Let op: het ZRC biedt geen dagbesteding aan! Wel kun je meerdere malen per week terecht in de inloop, als je zin hebt om andere mensen te ontmoeten en je verhaal te delen. Meer weten? Onder Ontmoeting lees je over de inloop. Heb je behoefte aan een zelfhulpgroep, dan kun je zoeken in onze database. Zin in een leuke activiteit? Houd onze agenda in de gaten!  

Overzicht van het actuele aanbod van vrijwilligerswerk en stages

1. Projectgroepmedewerker Toegankelijkheid bij de WIG. De WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten) zoekt op korte termijn een teamplayer voor toegankelijkheidsonderzoek naar winkels in Nijmegen. Lees de complete vacature (pdf)

2. Communicatiemedewerker. We zoeken iemand die alle activiteiten van het ZRC overzichtelijk wil bundelen en regelmatig updaten. Hier vind je de vacature (pdf).

3. Chauffeur voor het vervoer van mensen met een visuele beperking. Lees er meer over.

4. Nieuwsredacteur voor de website van het ZRC. Scherp oog voor ontwikkelingen in zorg en welzijn én een vlotte pen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

5. Voorlichter scholenproject. Durf jij het, vanuit jouw ervaring gastlessen geven over het leven met een lichamelijke beperking of chronische ziekte? Meer info in de vacature.

 

Vacature Bestuurslid Zelfregiecentrum Nijmegen: Financiële Portefeuille

De Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen is er voor het behartigen van individuele en collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen.

We bieden deelnemers handvatten om meer de regie over hun eigen leven te nemen, de regie over hun leven te behouden of te werken aan herstel. Zij worden sterker in het maken van eigen keuzes, bepalen zelf wat zij graag willen, wat ze daarbij nodig hebben en wie hen daarbij kan ondersteunen. Daardoor zijn zij beter in staat de door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen, in termen van deelname aan sociale netwerken en maatschappelijke participatie.

Daarnaast ontwikkelen we een kenniscentrum op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, het inzetten van ervaring en cliëntondersteuning.

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de stichting ligt bij het bestuur; de dagelijkse leiding van de stichting ligt bij de directeur.

Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van deze termijn, door het zittende bestuur benoemd. Statutair zijn er drie tot zes bestuursleden.

Binnen het bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (lid met de financiële portefeuille) benoemd en functioneren er bestuursleden met een generieke portefeuille.

Algemene vereisten

Bestuursleden hebben:

• een aantoonbare betrokkenheid bij het behartigen van belangen op het terrein van de doelgroepen waar deze stichting zich voor inzet.

• ervaring op algemeen leidinggevend en/of bestuurlijk niveau.

• ervaring met bestuurlijk optreden in het publieke domein.

• een relevant netwerk in Nijmegen en omgeving.

• voldoende tijd en ambitie om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en de jaarplannen van de stichting.

Algemene Competenties

• Teamplayer

• Strategisch denkvermogen combineren met een praktische aanpak

• Sterk in analyse, besluitvorming en communicatie

• Onderhandelingskwaliteiten

• Prettige persoonlijkheid

Specifiek voor deze portefeuille:

De penningmeester is verantwoordelijk voor het op correcte wijze administreren en financieren van alle stichtingsactiviteiten. Dit bestuurslid ziet toe op de planningscyclus (dus de begroting, de kwartaalrapportages, de jaarrekening en de goedkeuring daarvan) en op de juiste rapportage van uitgaven en inkomsten (dus ook op het overleg met de accountant). Daarnaast initieert dit bestuurslid het overleg met de directeur en andere bestuursleden over de zoektocht naar middelen om de ambities van de stichting, ook op langere termijn, te kunnen realiseren.

Naast de algemene competenties beschikt de penningmeester over:

• een degelijke financiële opleiding en ervaring

• kennis van de huidige regels van accountacy en governance

• kennis van of met overheidsfinanciering

• een flinke dosis doorzettingsvermogen

• het vermogen  om op verschillende niveau´s ook vakinhoudelijk begrijpelijk te communiceren

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 31 januari reageren per e-mail naar de secretaris van het bestuur: tonweijers@planet.nl

Er worden eveneens gesprekken gevoerd met een interne kandidaat.

-A A +A