Prijs van DELA goededoelenfonds voor Zelfregiecentrum Nijmegen

Zelfregiecentrum Nijmegen (ZRCN) heeft een aanmoedigingsprijs gekregen van DELA goededoelenfonds voor het Opleidingstraject voor Ervaringsdeskundigen.
Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Movisie Participatieprijs op vrijdag 15 april in Utrecht. Ook voor die prijs was het traject genomineerd. 

DELA goededoelenfonds reikte een cheque van € 250,- uit aan Jos Kersten, coördinator van het Zelfregiecentrum. Het Zelfregiecentrum is erg blij met de blijk van waardering door DELA. Het fonds zegt onder de indruk te zijn van de manier waarop het Zelfregiecentrum de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking inzet in de stad Nijmegen. 

De nieuwe opleidingen zijn namelijk bedoeld voor mensen die ervaringen hebben met een psychische stoornis, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Tijdens de trainingen leren zij hoe ze hun ervaringskennis als vrijwilliger kunnen inzetten om lotgenoten te ondersteunen. 

Die doelstelling sluit precies aan op de filosofie van het DELA goededoelenfonds. Niet de hulp aan mensen met een beperking staat daarin centraal, DELA stimuleert hen juist om anderen te verrassen met hun eigen kracht, kwaliteiten en talenten.

Het traject van ZRCN bestaat uit twee delen: een algemene training ‘Ervaringsdeskundigheid en zelfregie’ en een specialisatie, afgestemd op de rol die de deelnemers na afronding willen gaan vervullen. Bijvoorbeeld als medewerker van een Stip (een informatiepunt voor wijkbewoners), maatje keukentafelgesprek (als steuntje in de rug) of als medewerker van een inloopvoorziening. Daarnaast kunnen ze ervoor kiezen om trainer of coach te worden in het opleidingstraject zelf. De trainingen gaan in mei 2016 van start. In totaal wil het Zelfregiecentrum Nijmegen tot eind 2017 een kleine 60 deelnemers opleiden.  

Het traject van het Zelfregiecentrum Nijmegen is mogelijk dankzij forse financiële ondersteuning van een aantal landelijke en lokale instellingen. Oranjefonds, VSBfonds, NSGK, Skanfonds en Johanna Kinderfonds leveren substantiële bijdragen. Ook de gemeente Nijmegen en de Nijmeegse fondsen Cellenbroederen en Stichting de Beide Weeshuizen steunen het opleidingstraject. Daarbij komt nu dus ook de aanmoedigingsprijs van DELA.

 

-A A +A