SIRE-campagne voor mensen zόnder psychische ziekte

SIRE-campagne

Het is een aardige omkering: het communicatieprobleem  neerleggen bij ‘normale’ mensen die mensen met een psychische ziekte niet goed begrijpen en niet weten hoe ze met hen om moeten of kunnen gaan.  Meestal is het andersom en valt het juist op als mensen met een psychiatrische achtergrond zelf afwijken van de norm en daardoor anderen niet goed begrijpen.

Communicatie

Een goed en origineel idee daarom van SIRE om een campagne te lanceren die met posters, een website en radio- en tv-commercials informatie aandacht vraagt voor effectieve manieren om mensen met een psychische ziekte tegemoet te treden. Ook heeft SIRE een telefoonlijn in het leven geroepen (0900-0727) voor vragen over de communicatie met iemand met een aandoening als schizofrenie, borderline of autisme. Aan de andere kant van de lijn zit iemand die een psychische ziekte heeft of heeft gehad en die vanuit die ervaringsdeskundigheid vragen goed en duidelijk kan beantwoorden.

Taboe

Inmiddels zie je overal posters met teksten als: “voor iedereen die iemand met een angststoornis maar eng vindt” of “voor iedereen die denkt dat iemand die stemmen hoort niet op een goed gesprek zit te wachten”, met het telefoonnummer voor antwoorden en informatie op maat. Het is afwachten in hoeverre een dergelijke campagne aanslaat, maar het is in elk geval een lovenswaardige poging om het taboe op psychische ziektes te doorbreken.

Zie: http://www.sire.nl/campagnes/doorbreken-van-taboe-op-psychisch-ziek-zijn

Waldemar         

 

 

-A A +A