Persoonsgebonden budget blijft behouden

Woensdag 4 september werd door de Nijmeegse politiek de nota ‘Kracht door verbinden’ besproken. Het Zelfregiecentrum leverde  vijf insprekers. De belangrijkste winst van deze avond: je mag ook na 1 januari 2015 met je persoonsgebonden budget inhuren wie jij wilt. Dit wordt niet beperkt tot professionals.

De nota ‘Kracht door verbinden’ gaat over de grote veranderingen in de zorg. Persoonlijke verzorging en begeleiding gaan van de landelijke overheid  over naar de gemeenten. Jeugdzorg komt naar de gemeente. De toegang tot zorginstellingen wordt moeilijker.
Dat betekent dat er vanaf 2015 zware taken bij komen voor de gemeente. Bovendien is er dankzij Kabinet Rutte II veel minder geld voor deze taken beschikbaar.

PGB
Een opvallend punt in de nota was het voorstel om te gaan werken met een persoonsvolgend budget. Je zou dan het geld niet meer op je eigen rekening krijgen en je zou alleen maar professionals mogen inhuren.
Inspreekster Yvon Bakker maakte duidelijk dat zij daar zwaar op tegen is. ‘Ik werk met bijna 20 hulpen. Niet één daarvan is een professional. Stel dat ik wel omringd zou worden door 20 professionals. Dan zou ik me een patiënt gaan voelen in mijn eigen huis. En als ik dan begeleiding nodig heb om naar het theater te gaan. Moet ik dan een theater-professional meenemen?’
‘Ik vind het juist zo belangrijk dat ik zelf kan kiezen wie ik aanneem. De persoonlijke klik is heel belangrijk. Ik leid mensen zelf op, dan worden ze  vanzelf snel professioneel.’
Ook Sabrina Abdoelbasier wil alles graag houden zoals het nu is. ‘Mijn persoonsgebonden budget geeft mij de regie in handen. Ik kies zelf mijn hulpen uit. Zij werken op tijden die mij het beste uit komen. Daardoor heb ik ondanks mijn beperkte belastbaarheid toch tijd en energie voor vrijwilligerswerk.’
Wethouder Bert Frings gaf na deze inspraakreacties aan, dat hij uiteindelijk ook vindt dat keuzevrijheid helemaal behouden moet blijven. Je kunt dus in Nijmegen nog steeds kiezen wie je wilt.
Of het geld van een PGB na 1 januari 2015 ook op je eigen rekening gestort blijft worden, dat is nog niet zeker. Daar gaat de landelijke politiek ook uitspraken over doen. Dus dat is nog even afwachten.

Rechtsbescherming
Directeur Aad Frederiks van BWN Sociale Zekerheid vroeg vooral aandacht voor rechtsbescherming van cliënten.
Hij gaf aan: ‘Hoe beter de kwaliteit van het keukentafelgesprek, hoe groter de kans dat partijen overeenstemming bereiken. En hoe meer geschillen via mediation of klachtenbehandeling kunnen worden opgelost, hoe minder bezwaar- en beroepsprocedures er nodig zijn. Maar, de mogelijkheid van bezwaar en beroep moet wel open blijven staan. In welke gevallen, dat is de vraag. We adviseren u hiermee ruim ervaring op te doen in de proeftuinen en hier cliënten- en belangenorganisaties bij te betrekken.’

-A A +A