Onderling Sterk Nijmegen gaat voor de Gouden Prokkel

Op 27 september organiseert de Coalitie voor Inclusie een werkbijeenkomst in Den Haag.
Het heet ‘VN verdrag waarmaken’.
Op deze middag staan de rechten van mensen met een beperking centraal.
Diezelfde middag is er de uitreiking van de Gouden Prokkel.
Staatssecretaris van Rijn reikt de prijs uit.
Onderling Sterk Nijmegen maakt kans op de Gouden Prokkel.
En dan zijn er op de werkbijeenkomst de fondsen.
Die geven geld aan goede ideeën.
Onderling Sterk Nijmegen diende samen met de WIG een idee en plan in.

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking.
Een landelijke organisatie stimuleert prokkels in het hele land.
Ze brengt mensen op ideeën.

Zo kwamen Jan en Harry van Onderling Sterk Nijmegen op mensenrechten.
Dit voorjaar opende het Zelfregiecentrum Nijmegen haar deuren.
En daar vond de prokkel over mensenrechten van Onderling Sterk plaats.
Tijdens de prokkel praatten mensen met een beperking over het VN verdrag.
In dat verdrag staan de rechten van mensen met een beperking opgeschreven.
De Nijmeegse prokkel over mensenrechten krijgt op 27 september misschien een prijs.

In het VN verdrag staan rechten, zoals recht op meedoen aan sport en cultuur.
Of recht op een veilige plek om te wonen.
Of het recht op positief beeldvorming over jouw beperking.
Toch is dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend.
Vaak weten mensen met een beperking niet wat hun rechten zijn.
Of ze vinden het moeilijk om voor hun rechten op te komen.
Er waren veel voorbeelden van sport.
Soms deden mensen mee op een gewone sportclub,
maar veel vaker lukte het niet om mee te doen op een gewone club.

Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich vaak niet begrepen.
Als je je klein voelt, dan is het extra moeilijk om voor je rechten op te komen.
Aan het einde van de Nijmeegse Prokkel waren de deelnemers er over eens,
dat ze in actie  wilden komen.
Er werd actief nagedacht, wat de deelnemers zelf konden doen.
Bijvoorbeeld: ‘Hoe verbeter je de kennis over de mensenrechten?
Zo ontstond het idee voor voorlichting over mensenrechten. ‘
Het is goed als mensen met en zonder beperking er meer van af weten.
Door mensen voor te lichten kan je aan iedereen duidelijk maken,
dat mensen met een verstandelijke beperking gewoon mensen zijn.
Mensen, die mee willen en mogen doen!

Het plan wordt op de werkbijeenkomst door Harry en Jan kort en bondig toegelicht.
Dat noemen ze ‘pitchen’.
Ook wordt er een wervend filmpje gemaakt.
Dan moeten Harry en Jan in 3 zinnen vertellen, wat het plan is!
Er zijn fondsen, die daarna misschien geld willen geven,
zodat het plan goed uitgevoerd kan worden.
Als een fonds geld wil geven, dan kan Onderling Sterk Nijmegen
samen met andere mensen het plan verder invullen.
Onderling Sterk Nijmegen hoopt van harte
dat ze veel kan bijdragen om het VN verdrag waar te maken.

Zie voor meer informatie: www.coalitievoorinclusie.nl
Of www.vnverdragwaarmaken.nl

 – Laurian, coach VG / Onderling Sterk Nijmegen

-A A +A