Forse bezuinigingen in Miljoenennota 2014

In de Miljoenennota 2014 wordt een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. 

Denk hierbij onder andere aan het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), het afschaffen van de mogelijkheid om via de belastingen een deel van uw uitgaven aan specifieke zorgkosten terug te krijgen, het verhogen van het bedrag dat u aan eigen risico betaalt in het kader van uw zorgverzekering en het verlagen van de zorgtoeslag.

Wat zijn de effecten van deze maatregelen op uw portemonnee? 

Het Nibud heeft koopkrachtberekeningen gemaakt, in opdracht van onder andere de CG-raad.

Meer informatie vindt u hier:

http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2483

 

Een aantal maatregelen zijn verzacht. Zo is de bezuiniging op dagbesteding een jaar uitgesteld, net zoals de bezuiniging op huishoudelijke hulp.

Meer informatie over de voorgenomen maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u hier lezen:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/17/begroting-volksgezondheid-...

 

-A A +A