Een ervaringstocht over een maanlandschap

De weergoden zijn ons goed gezind, de opkomst van politieke vertegenwoordigers is redelijk en Marcel Giebels en zijn medewerkers van de werkgroep Toegankelijkheid van de WIG zijn er helemaal klaar voor. “Wat is het nut om een ervaringstocht te organiseren, waarvan de conclusie voor de meeste mensen eigenlijk al duidelijk is? Dat lijkt een rare actie, maar zelf ervaren is de beste leermeester. Dit Plein ’44 kan voor zoveel meer mensen een plezier zijn om te verblijven als er een zinvolle oplossing komt voor deze rampzalige bestrating.”

Marcel Giebels heeft het gevoel dat er nog geen schot in de zaak zit. “De gemeente zelf zegt dat de manier waarop deze stenen geplaatst zijn niet geschikt is voor het Plein, maar de ING blijft bij haar standpunt dat zij aan alle eisen heeft voldaan.” Een voorbijganger merkt op: “Ze hebben Plein ’44 bestraat met natuurstenen, en volgens ING is het logisch dat de stenen dan wat ongelijk liggen. Wat een onzin: er zijn ook natuurstenen die heel vlak zijn!”

Schots en scheef
De raadsleden en andere politieke vertegenwoordigers nemen plaats in een rolstoel om aan den lijve te ondervinden hoe het is om met een beperking over het Plein te rijden. Stijn Vat van de SP: “De stenen liggen inderdaad schots en scheef. Het is een ramp om hier in een rolstoel overheen te moeten rijden!” Rachid El Hafi is raadslid voor D’66 en laat zich als een blinde met stok over het Plein begeleiden. “Doodeng! Het is al erg genoeg dat je niets ziet, maar mijn stok blijft ook telkens achter die stenen hangen!” April Ranshuijsen, fractielid namens Groen Links, vindt het bizar dat de WIG zich überhaupt over dit soort kwesties moet buigen: “Er moet gewoon goed intern beleid zijn bij de gemeente. Het is de taak van de gemeente om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt!”

Onze inwoners verdienen beter
Marcel Giebels is blij dat hij eens te meer duidelijk heeft kunnen maken dat het Plein op dit moment nog niet optimaal toegankelijk is. Tijdens het napraten in het stadhuis zijn de conclusies niet van de lucht. Rachid vindt: “hoe meer input, hoe beter”. Anderen vragen zich af of de ondernemers aan het Plein wel zo blij zijn met het ‘maanlandschap’. “Het heeft onze ogen voorgoed geopend. Onze inwoners, zeker die met een beperking, verdienen beter dan dit!” 

-A A +A