Starttraining 'Inzet eigen ervaring en Zelfregie'

Datum: 
donderdag, 26 oktober, 2017

Heb je een psychische stoornis, een lichamelijke beperking of chronische ziekte? En wil je jouw ervaringen als vrijwilliger inzetten voor een ander? Dan kan Zelfregiecentrum Nijmegen je opleiden tot ervaringsdeskundige in een specifieke rol.

Het is de bedoeling dat je daarna vrijwilligerswerk gaat doen in één van onderstaande rollen:
* Medewerker Stip: Nijmegen kent negen zogeheten Stips. Dit zijn plekken waar je als burger terecht kunt voor informatie en advies. 
* Maatje keukentafelgesprek: Het maatje kan vanuit zijn ervaring een belangrijke rol vervullen als steuntje in de rug bij het keukentafelgesprek met de gemeente, waarbij je zorgbehoeften wordt geïnventariseerd.
* Medewerker inloopvoorziening: Een inloop is een veilige plek waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Als inloopvrijwilliger gebruik je jouw ervaring om contact te leggen met bezoekers en aan te sluiten bij hun kwaliteiten. 
* Trainer: Om mensen met ervaringskennis op te leiden tot ervaringsdeskundige in de boven-genoemde rollen, hebben we trainers nodig. Je kunt ook andere trainingen van het Zelfregiecentrum verzorgen.

Hoe ziet de training eruit?
Iedereen begint met de Starttraining 'Inzet Eigen Ervaring en Zelfregie'
Deze bestaat uit vier dagdelen van 10.00-15.45 uur (incl. 45 minuten pauze). 
Na de starttraining volgt een gespecialiseerde training voor het vervullen van de door jou gekozen rol.

Wat vragen wij?
- Ervaringskennis op het gebied van een psychische stoornis, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte;
- Dat je mentaal niet meer veel wordt gehinderd door je stoornis/beperking;
- Dat je minimaal 8 uur, maar bij voorkeur 12 uur (of meer) per week beschikbaar bent;
- Dat je woonachtig bent in (de regio) Nijmegen. 

Wat bieden wij?
- Een gratis opleiding tot ervaringsdeskundige in de rol van jouw keuze;
- De mogelijkheid praktijkervaring op te doen in deze rol en je netwerk uit te breiden;
- Werkbegeleiding: intervisiebijeenkomsten, werkoverleg, één op één begeleiding en een individueel begeleidingsplan;
- Samenwerking met andere vrijwilligers;
- Reiskostenvergoeding;
- Een vrijwilligerscontract.

Trainingsdata: donderdag 26 oktober 2, 9, 16 & 23 november, 10.00 – 15.45 uur.
Info & aanmelding: b.v.raaij@zrcn.nl of bel (024) 751 11 20.

-A A +A