Opleiding tot Ervaringsdeskundige

Wil jij worden opgeleid tot ervaringsdeskundige? 

Heb jij ervaringskennis op het gebied van een psychische stoornis, een lichamelijke beperking of chronische ziekte?
En wil je jouw ervaringen als vrijwilliger inzetten voor een ander?
Dan kan Zelfregiecentrum Nijmegen je opleiden tot ervaringsdeskundige in een specifieke rol.
Je hebt de keus uit vijf rollen:

1 Medewerker Stip 

Nijmegen kent negen zogeheten Stips. Dit zijn plekken waar je als burger terecht kunt voor informatie en advies. Bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. Je kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen. In de Stips werken bewoners en beroepskrachten samen. 
Als ervaringsdeskundig medewerker Stip kun je jouw ervaring inzetten voor lotgenoten die de Stip bezoeken, maar ook voor collega’s die minder bekend zijn met het leven met een psychische of lichamelijke beperking. Je kunt ook signaleren waar behoefte aan is in de wijk en waar het Zelfregiecentrum mogelijk in kan voorzien. Je werkt als duo samen met een andere ervaringsdeskundige.  

2 Maatje keukentafelgesprek

Als een burger een beroep doet op ondersteuning door de gemeente, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dan krijgt hij een zogeheten keukentafelgesprek. Iemand van het sociaal wijkteam voert dan een gesprek met deze burger. Vaak vinden mensen deze gesprekken spannend omdat er veel van afhangt. 
Het maatje keukentafelgesprek kan vanuit zijn ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol vervullen als steuntje in de rug van deze burgers. Bijvoorbeeld door samen een persoonlijk plan op te stellen als voorbereiding op het gesprek. Of door aanwezig te zijn bij het gesprek. Je krijgt hiervoor een gedegen training. 

3 Medewerker inloopvoorziening

Een inloop is een veilige plek waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Mensen met een beperking kunnen er vrijblijvend binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een luisterend oor of een goed gesprek. Nijmegen heeft zeven inloopvoorzieningen, iedere omliggende gemeente heeft er ten minste één. 
Als inloopvrijwilliger gebruik je jouw ervaring om contact te leggen met bezoekers en aan te sluiten bij hun kwaliteiten. Op een heel natuurlijke manier stimuleer je zo zelfregie, herstel en meedoen aan de samenleving. 

4 Trainer

Om mensen met ervaringskennis op te leiden tot ervaringsdeskundige in de bovengenoemde rollen, hebben we trainers nodig. Trainers die zelf ervaring hebben met een beperking, omdat we zo het idee van voor-en-door mensen met eigen ervaring in de praktijk brengen. 
Als trainer zijn er daarnaast nogal wat mogelijkheden om andere trainingen te verzorgen die al bij het Zelfregiecentrum worden gegeven, zoals ‘Jezelf presenteren’ of ‘Durven doen’.  

5 Coach

Wat voor trainers geldt, gaat ook op voor coaches. We zetten hen in om andere ervaringsdeskundigen te coachen en te begeleiden. Maar ze leren bijvoorbeeld ook een bijzondere vorm van coaching: de zelfregieroute. Je leest daarover meer bij Coaching elders op deze website.

Locatie: Zelfregiecentrum, Sint Jorisstraat 72 in Nijmegen. 

Na de starttraining volgt een gespecialiseerde training voor het vervullen van de door jou gekozen rol. 

Wat vragen wij?

  • Ervaringskennis op het gebied van een psychische stoornis, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte;
  • Dat je mentaal niet meer veel wordt gehinderd door je stoornis/beperking;
  • Dat je minimaal 8 uur, maar bij voorkeur 12 uur (of meer) per week beschikbaar bent;
  • Dat je woonachtig bent in (de regio) Nijmegen. 

Wat bieden wij?

  • Een gratis opleiding (bestaande uit een starttraining ervaringsdeskundigheid en zelfregie van vier dagdelen en meerdere gespecialiseerde vervolgtrainingen) tot ervaringsdeskundige in de rol van jouw keuze;
  • De mogelijkheid praktijkervaring op te doen in deze rol en je netwerk uit te breiden;
  • Werkbegeleiding: intervisiebijeenkomsten, werkoverleg, één op één begeleiding en een individueel begeleidingsplan;
  • Samenwerking met andere vrijwilligers; 
  • Reiskostenvergoeding;
  • Een vrijwilligerscontract.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?

Neem dan contact op met Bianca van Raaij van het Zelfregiecentrum, tel. (024) 75 111 20.
E-mail: bianca@wig.nl

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

-A A +A